Mail.Ru փոստարկղ Ձեր դոմենային անունով Միացրեք ձեր կորպորատիվ էլ. փոստը և բացեք փոստարկղեր բոլոր աշխատակիցների համար:
Ստեղծեք մինչև 5000 անսահմանափակ տարածքով էլ. հասցեներ ձեր դոմենային անունով:

Բիզնես էլ. փոստի առավելությունները

Անվճար փոստարկղեր
Ձեր կազմակերպության համար
Անսահման տարածք
Նամակների համար
Պաշտպանություն
Վիրուսներից եվ սպամից
Հավելվածներ բոլոր
հեռախոսների համար
Պաշտպանություն
նամակների կորստից
Ակտիվացնել Mail.Ru փոստարկղը հիմա