Դոմենի Փակ Գրանցում
Ձեր անձնական տվյալները կլինեն անհասանելի

Գրանցելով դոմենային անուն HayHost.am ի միջոցով, դուք հնարավորություն ունեք թաքցնել գրանցողի անձնական տվյալները WHOIS ի միջոցով երևալուց:
«Դոմենի փակ գրանցում» ծառայությունը թույլ է տալիս դոմենի իրավատիրոջը - պաշտպանվել անցանկալի նամակներից և զանգերից, թաքցնել անձնական և կոնտակտային տվյալները հանրությունից:

  Գրանցել դոմեն